Forfatter og forsker 

planlagte aktiviteter

10. september 2019
Paperpresentasjon 
"Law and emotions"
Gøteborgs universitet 12. september 2019
Foredrag: "Å vokse opp uten noens blikk"
KoRus Bergen
 
 
12. september 2019 klokken 18.00
Forfattermøte med Monica Isakstuen
Bergen offentlige bibliotek
 
25. september 2019 klokken 18.00
Forfattermøte med Ellisiv Lindkvist
"Roman møter fagbok"
Bærum bibliotek
26. september 2019 klokken 10.00
Foredrag
Konferanse: Barnet og Rusen
Arr. KoRus Sør/Borgestadklinikken
Sandefjord Parkhotell
15. oktober 2019
Foredrag
Den rettslige behandlingen av voldtekt
Nasjonalt kompetansesenter for legemedisin
Stavanger

 
16. november 2019 klokken 15.00
Forfattersamtale
"Går du nu, er du ikke længere min datter"
Bogforum
Bella Center, København17. november 2019 klokken 13.00
Keynote
NYT - Nasjonal festival for positiv seksualitet
Litteraturhuset i Oslo
Wergeland
28. november 2019 klokken 11.45
Foredrag: "Fra skam til seksuell frihet etter overgrep"
Novemberkonferansen
Arr. Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep
28. november 2019 klokken 18.00
Forfattersamtale om voldtekt m/ Heidi Helene Sveen m.fl.
Deichmanske Majorstua
Oslo 
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2017  Proudly created with Wix.com